Nósanna imeachta idirbheartaíochta le haghaidh conarthaí meánluacha agus íseal-luacha ar fiú idir EUR 15,000 agus EUR 144,000 iad

Is é an aidhm atá leis an bhfaisnéis atá foilsithe sa rannán seo poiblíocht ex ante a sholáthar do nósanna imeachta soláthair an Ionaid Aistriúcháin lena mbaineann luach measta idir EUR 15,000.01 agus EUR 144,000 do sholáthairtí agus do sheirbhísí.

Dhá sheachtain ar a laghad roimh sheoladh na tairisceana, foilseofar fógra achomair ar an leathanach seo ina dtabharfar faisnéis bhreise faoin gcineál conarthaí meánluacha nó íseal-luacha a sheolfar.

Is féidir leat léiriú spéise a chur in iúl trí ríomhphost a chur chuig an seoladh ríomhphoist atá tugtha agus trí ainm agus sonraí teagmhála an pháirtí leasmhair a thabhairt ann. Ní ghabhann aon cheart dlíthiúil le léiriú spéise a chur isteach. Ní ghabhann leis an léiriú spéise ach oiread aon ionchas dlisteanach go ndámhfar conradh don iarratasóir.

Le linn an freagra uait ar fhógra ex ante a phróiseáil, déanfar sonraí pearsanta (amhail d’ainm, do sheoladh agus do shonraí teagmhála eile) a thaifeadadh agus a phróiseáil. Próiseálfar sonraí den sórt sin ar aon dul le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

Tá tú i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta ach í a iarraidh. Tá sonraí faoin dóigh a bpróiseáiltear sonraí pearsanta ar fáil sa Ráiteas príobháideachta sonrach maidir le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le nósanna imeachta soláthair. Is féidir an Ráiteas sin a léamh ar ár láithreán gréasáin.

Tá sé de cheart agat dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí ag aon am maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

Is féidir aon cheisteanna maidir le próiseáil do shonraí pearsanta a chur ar an rialaitheoir sonraí trí ríomhphost a chur chuig tenders@cdt.europa.eu agus trí thagairt an fhógra ex ante a lua ann.

Nós imeachta leanúnach/nósanna imeachta leanúnacha

Negotiated procedure on the provision of post-editing service in the legal field (PN/MTPE-LEG20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing and full post-editing services regarding texts in the legal field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu 

Negotiated procedure on the provision of post-editing services in the medical field (PN/MTPE-MED20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light and full post-editing services regarding texts in the medical field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.