Image
CdT Management Board

 

Tá an tIonad Aistriúcháin faoi rialú ag Bord Bainistíochta. Is í an fhoireann, atá lonnaithe i Lucsamburg, a chuireann a chuid oibríochtaí i gcrích ó lá go lá, agus is í Stiúrthóir an Ionaid a dhéanann maoirseacht orthu.

Is ar Bhord Bainistíochta an Ionaid a dhéantar ionadaíocht do Bhallstáit an AE, don Choimisiún Eorpach agus don chuid is mó de chliaint an Ionaid, ar a bhfuil comhaltaí iomlána agus comhaltaí malartacha:

Ar theacht isteach sa Bhord Bainistíochta dóibh, cuireann comhaltaí dearbhú maidir le leasanna isteach, de réir bheartas an Ionaid ar choinbhleachtaí leasa a chosc agus a bhainistiú. Is é cuspóir na ndearbhuithe seo aon choinbhleacht leasa fhéideartha nó iarbhír ag aon chomhalta maidir lena mballraíocht den Bhord Bainistíochta a shainaithint, ionas go bhféadfaidh an tIonad na bearta iomchuí a chur i gcrích, más gá.

Chun teacht ar dhearbhuithe maidir le leasanna agus CVanna de chuid chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, bain úsáid as an gcomhéadan cuardaigh thíos:

An Chomhairle Nuálaíochta Eorpach agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Marcus Angioni
Full member

An Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol

Marcus Angioni
Full member

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

Marcus Angioni
Full member

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

Marcus Angioni
Full member

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

Marcus Angioni
Full member

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Jane Shreckengost
Full member

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

Patrick Hamilton
Full member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil

Juhan Lepassaar
Full member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

Eszter Karoliny
Full member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Roeland Woldhuis
Full member
Francesco Mattina
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Katelijn Serlet
Alternate member

An Bheilg

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

An Chipir

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

An Danmhairg

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

An Eastóin

Mari Peetris
Full member

An Fhionlainn

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

An Fhrainc

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

An Ghearmáin

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

An Ghréig

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

An Iodáil

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

An Ísiltír

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

An Laitvia

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

An Liotuáin

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

An Ostair

Ulrike Köhler
Full member

An Pholainn

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

An Phortaingéil

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

An Rómáin

Mihai Constandache
Full member

An Spáinn

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

An tSlóivéin

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

An tSlóvaic

Roman Suchý
Full member

An tSualainn

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

An Ungáir

Endre Gáspár
Full member

Éire

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Lucsamburg

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Málta

Donatienne Spiteri
Alternate member