Tugann gairm bheatha san Ionad Aistriúcháin deis d’iarrthóirí a n-éireoidh leo a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha do ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a chuireann aistriúcháin agus seirbhísí teanga gaolmhara ar fáil dá chliaint, rud a thacaíonn le cumarsáid éifeachtach do shaoránaigh uile na hEorpa ina dteanga féin.

Is ar bhonn nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha nó gníomhairí ar conradh a earcaíonn an tIonad Aistriúcháin baill foirne den chuid is mó. Is féidir folúntais reatha a fheiceáil ag bun an leathanaigh seo.

Tá oifigí an Ionaid lonnaithe i Lucsamburg (féach ar an bhfíseán seo faoi obair agus cónaí i Lucsamburg).

An soláthróir seirbhísí teanga thú atá ag iarraidh a bheith ag obair linn?

De ghnáth oibrímid le gníomhaireachtaí saoraistriúcháin agus le gairmithe aistriúcháin trí chreatchonarthaí a bhronntar tar éis próiseas roghnúcháin i ndiaidh glao ar thairiscintí. Is féidir teacht ar na glaonna seo ar ár láithreán gréasáin faoi: Soláthar.

Déanann an Rannóg um Bainistiú Sreafa Oibre, atá i gceannas ar sheachfhoinsiú, orduithe seirbhísí teanga seachtracha trí chonarthaí sonracha ó am go chéile. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an leathanach seo ar ár láithreán gréasáin: An bhfuil spéis agat a bheith ag obair linn?.

Folúntais phoist reatha

Internal publication CDT-02-2024 - Head of Language Section

Internal publication CDT-02-2024Publication date: Closing date: Luxembourg