Image
IATE

Bhí an tionscadal IATE (téarmaíocht idirghníomhach don Eoraip) ar sheol an tIonad Aistriúcháin é i 1999 ina éacht suntasach maidir le comhar idirinstitiúideach. Tá thart ar 8 milliún téarma ann a chlúdaíonn na 24 teanga oifigiúla AE, agus is é IATE an bunachar sonraí téarmaíochta is mó ar domhan sa lá atá inniu ann. In 2020, fuair leagan poiblí IATE 36.5 milliún fiosrúchán agus fuair an leagan inmheánach (ar fail d’fhoireann AE amháin) 21 milliún fiosrúchán. 

Tá IATE ar fáil don phobal ó 2007 i leith agus bailítear le chéile ann acmhainní téarmeolaíochta na seirbhísí aistriúcháin AE ar fad. Déanann an tIonad Aistriúcháin bainistíocht ar gach gné theicniúil den tionscadal ar son comhpháirtithe an tionscadail, mar atá seirbhísí aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, Chomhairle an Aontais Eorpaigh, Pharlaimint na hEorpa, Chúirt na nIniúchóirí, Choiste Eacnamaíochta agus Sóisialta na hEorpa/Choiste na Réigiún, na Cúirte Breithiúnais, an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Sular seoladh an tionscadal, bhí bunachar sonraí téarmaíochta ag beagnach gach ceann de na hinstitiúidí sin, ach sa lá inniu tá gach bailiúchán téarmaíochta dá gcuid cónasctha i mbunachar sonraí téarmaíochta comhroinnte aonair IATE.

Bhí garsprioc eile do IATE in 2018 nuair a seoladh leagan úrnua. Rinneadh an uirlis a athdhearadh go hiomlán le teicneolaíochtaí nua, agus cuireadh idir-inoibritheacht níos fearr ar fáil le huirlisí tríú páirtí, mar aon le cuma agus mothú nua, agus díriú leagtha ar ghnéithe inrochtaineachta agus ar inoiriúnaitheacht tras-fheiste.

Tuilleadh faisnéise