Comhairleacht teanga

Is ionann comhairleoireacht teanga agus anailís ar riachtanais teanga an chliaint chun réitigh a fhorbairt a bharrfheabhsaíonn an próiseas aistriúcháin. D'fhéadfadh tacaíocht i ndréachtú doiciméad a bheith san áireamh, mar aon le hanailís ar theaghlaigh doiciméad ar leith agus an cuspóir leis pasáistí téacs atriallacha nó comhchosúla a aimsiú, ar féidir iad a chomhchuibhiú i dteimpléid doiciméid ar mhaithe le costais aistriúcháin a laghdú, nó d'fhonn anailís a dhéanamh ar shruthanna oibre doiciméad. Braitheann an t-ualach oibre don chineál seo seirbhíse go mór ar chastacht an cháis ar leith.