Aistriúchán

Is é aistriúchán léiriú na brí sa teanga fhoinseach isteach sa sprioctheanga d'fhonn téacs a tháirgeadh atá i gcomhréir le rialacha gramadaí na sprioctheanga agus a chomhlíonann na treoracha a fuarthas i sannachán an tionscadail aistriúcháin. Is í an 'teanga fhoinseach' an teanga ina scríobhtar an téacs bunaidh (ar a dtugtar an 'buntéacs' freisin), agus is í an 'sprioctheanga' an teanga a ndéantar an buntéacs a aistriú chuici.