Transkriptio tarkoittaa ääni- ja/tai videotiedostojen ääniraidan muuntamista laadukkaaksi tekstiksi. Tämä tehdään puheesta tekstiksi -tekniikan avulla, ja keskuksen kieliasiantuntijat jälkieditoivat raakatuotoksen. Lopulliseen tekstiin voi tarvittaessa sisältyä aikakoodeja ja puhujan tunnistetietoja.