Terminologia

Terminologiatyössä luodaan kattavia sanastoja, jotka sisältävät lähde- ja kohdekielen termit, määritelmät, lähde- ja sisältöviittaukset, huomautukset jne. Tavoitteena on lisätä nämä tiedot toimielinten väliseen termitietokantaan, jonka nimi on IATE (InterActive Terminology for Europe).

Lue esitteet:

Termiluettelot

Tässä palvelussa käännetään yksinkertaisia termiluetteloja (tavallisesti substantiiveja tai substantiivilausekkeita) antamatta määritelmää, lähdettä, sisältöä, huomautuksia jne.

Termiluettelojen tarkastaminen

Tässä palvelussa kääntäjät tarkastavat, soveltuuko kaksikielinen termiluettelo sovittuun tarkoitukseen, vertaamalla lähde- ja kohdetekstejä ja tekemällä tarvittaessa korjauksia. Jos käännöskeskuksen kääntäjä kuitenkin katsoo tarkastuksen aikana, että tarkastettavaa termiluetteloa on muokattava huomattavasti, käännöskeskus voi kieltäytyä termiluettelon tarkastamisesta ja suositella, että asiakas esittää sen sijasta pyynnön luettelon kääntämisestä.