Lähdetekstien oikoluku

Oikoluvulla tarkoitetaan kielentarkastusta, jolla varmistetaan, että teksti noudattaa lähdekielen kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitussääntöjä. Oikolukija korjaa kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitusvirheet. Oikolukija käyttää työssään muutosten jäljittämistoimintoa, joka näyttää tekstiin tehdyt muutokset. Jos oikolukija katsoo, että tekstin kielellistä laatua voitaisiin parantaa selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta, hän lisää kyseessä olevaan tekstiin huomautuksen parannusehdotuksesta. Oikolukijan ei odoteta huomaavan tai korjaavan tekstin sisältöön liittyviä ongelmia tai virheitä. Jos oikolukija havaitsee mahdollisia sisältöön liittyviä ongelmia, hän merkitsee ne tekstiin korostuksella. Asiakkaan tehtävänä on arvioida kaikkien huomautusten asiaankuuluvuus ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Oikolukija ei korjaa mitään tekstin muotoiluun tai asetteluun liittyviä ongelmia.

Kielineuvonta

Kielineuvonnassa analysoidaan asiakkaan kielitarpeita käännösprosessia parantavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä palvelu voi sisältää asiakaskohtaisten neuroverkkopohjaisten konekäännösohjelmien luomista ja ylläpitoa, tiettyjen työnkulkujärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista, alkuperäisen materiaalin teknistä ja kielellistä esieditointia sen lopullisen laadun parantamiseksi jne. Koska tämäntyyppisen palvelun työmäärään vaikuttaa suuresti kunkin yksittäisen tapauksen monimutkaisuus, jokainen hanke suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.