MONIKIELISYYDEN PUOLESTA YLI 25 VUODEN AJAN

Euroopan unionin elinten käännöskeskus on Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin virasto. Käännöskeskus on perustettu Luxemburgissa vuonna 1994, ja sen päätehtävä on tuottaa käännöspalveluja ja muita kielipalveluja muille hajautetuille EU-virastoille. Lisäksi se voi avustaa muiden EU:n toimielinten ja elinten käännöspalveluja ruuhkahuippujen tai tiettyjen projektien yhteydessä. Keskus tuottaa käännöksiä yhteensä 70 asiakkaalle. Vuoden 2020 lopussa keskuksessa oli 220 työntekijää. Luku sisältää virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt.

Käännöskeskus on kasvanut tasaisesti, yhtä jalkaa EU:n virallisten kielten ja eri erityisaloihin erikoistuneiden asiakkaiden määrän kasvun kanssa. Käännöskeskus on vuosien varrella hankkinut huomattavaa kokemusta asiakkaidensa erityistarpeiden täyttämisestä, liittyivätpä ne sitten palvelutyyppeihin, tiedostomuotoihin, määräaikoihin, asiantuntemuksen aloihin tai moniin mahdollisiin kieliyhdistelmiin (joita on noin 750).

Käännöskeskuksen toisena tehtävänä on osallistua toimielinten väliseen yhteistyöhön EU:n tasolla työmenetelmien optimoimiseksi ja kokonaisvaltaisten mittakaavaetujen saavuttamiseksi. Vuodesta 2003 lähtien käännöskeskus on myös kehittänyt ja hallinnoinut EU:n toimielinten välistä IATE-termitietokantaa toimielinkumppaniensa puolesta.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Euroopan unionin neuvosto hyväksyy 28. marraskuuta 1994 asetuksen (EY) N:o 2965/94 käännöskeskuksen perustamisesta.

1995
 
Hallintoneuvoston ensimmäinen puheenjohtaja
Edouard Brackeniers 
lokakuu 1995 – joulukuu 1996
Vuonna 1995 annetaan muutosasetus, jolla laajennetaan asiakaskuntaa ja annetaan käännöskeskukselle tehtävä toimielinten välisessä yhteistyössä.
Käännöskeskuksen ensimmäinen johtaja:
Francisco de Vicente 
lokakuu 1995 – tammikuu 2005

11

EU:n virallista kieltä

20 000

käännettyä sivua

7

asiakasta

 
1997
Hallintoneuvoston toinen puheenjohtaja
Colette Flesch 
tammikuu 1997 – kesäkuu 1999
Käännöskeskus muuttaa Luxemburgin kaupungin keskustassa olevasta toimipaikastaan Nouvel Hémicycle -rakennukseen Luxemburgin Kirchbergin kaupunginosassa, jossa useimmat EU:n toimielimet sijaitsevat.
1998
 

200 000

käännettyä sivua

12

asiakasta

 
 
1999
 
Hallintoneuvoston kolmas puheenjohtaja
Brian McCluskey 
heinäkuu 1999 – kesäkuu 2002
2001
 
Flosys otetaan käyttöön. Se on sisäisesti kehitetty aikansa huipputeknologiaa edustava IT-työkalu, jolla kääntämisen työnkulkua hallitaan asiakkaan lähettämän asiakirjan vastaanottamisesta aina käännettyjen versioiden toimittamiseen asti.
Keskus ottaa käyttöön Nemo-ohjelman yhteisön tavaramerkkien käännösprosessin hallinnointia varten.
 
 
2002
Hallintoneuvoston neljäs puheenjohtaja
Michel Vanden Abeele 
heinäkuu 2002 – kesäkuu 2003

1 000 000

käännettyä sivua

2003
 
Euroopan laadunhallintajärjestö (EFQM) antaa keskukselle Committed to Excellence -laatutunnustuksen.
Käännöskeskus nimitetään IATEn (Euroopan interaktiivinen termipankki) hankkeiden käynnistäjäksi ja hallinnoijaksi. IATE on Euroopan unionin kaikkien toimielinten/elinten yhteinen termitietokanta.
 
 
2004
Hallintoneuvoston viides puheenjohtaja
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
tammikuu 2004 – huhtikuu 2010

20

EU:n virallista kieltä

 
EU:n vuoden 2004 suuri laajeneminen lähes kaksinkertaistaa EU:n kielten määrän 11:stä 20:een ja merkitsee käännöskeskukselle uuden aikakauden alkua.
2005
 
Vt. johtaja
Marie-Anne Fernández Suárez 
tammikuu 2005 – huhtikuu 2006
Käännöskeskus järjestää 10-vuotispäivänään konferenssin ”Multilingualism at any price”.
 
 
2006
 
Käännöskeskuksen toinen johtaja
Gailė Dagilienė 
toukokuu 2006 – lokakuu 2013 
2007
 
Käännöskeskuksen valikoimaan tulee lisää useita uusia EU:n virallisia kieliä, kun Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun ja iiristä tulee Euroopan unionin virallinen kieli, joskin sitä koskee poikkeusjärjestely.
EU:n toimielinten yhteinen termitietokanta IATE julkaistaan suuren yleisön saataville.
Monikielisyydestä vastaava Euroopan komission jäsen Leonard Orban vierailee käännöskeskuksessa.

23

EU:n virallista kieltä

 
2010
 
Käännöskeskus järjestää kääntämistä EU:ssa käsittelevän konferenssin ”The Language of Europe. Translating for the EU” 15-vuotispäivänsä kunniaksi.
Käännöskeskus vaihtaa yhteisön tavaramerkkien käännösprosessissa käytetyn Nemo-ohjelman Tr@Mark-työnkulkuun.
2011
 
Käännöskeskus ottaa käyttöön Euroopan kemikaalivirastoa varten kehitetyn monikielisen verkossa toimivan termitietokannan nimeltä ECHA-term.
Hallintoneuvoston kuudes puheenjohtaja
Rytis Martikonis 
helmikuu 2011 – helmikuu 2022
 
2013

8 000 000

käännettyä sivua

24

EU:n virallista kieltä,
nyt myös kroatia

Vt. johtaja
Marie-Anne Fernández Suárez 
lokakuu 2013 – heinäkuu 2015 
Käännöskeskus muuttaa nykyisiin tiloihinsa Drosbach-rakennukseen Luxemburgin kaupungissa ja allekirjoittaa toimipaikkasopimuksen Luxemburgin suurherttuakunnan kanssa.
2015
 
Vt. johtaja
Benoît Vitale
elokuu 2015 – joulukuu 2015

9 000 000

käännettyä sivua

61

asiakasta

 
2016
 
Käännöskeskuksen kolmas johtaja:
Máire Killoran
tammikuu 2016 – joulukuu 2018 
Käännöskeskus ryhtyy käyttämään eCd:tä, joka on aiemman Flosys-järjestelmän korvaava uusi räätälöity työnkulun hallintajärjestelmä.
2017
 
Tutkimus ”Käännöskeskus EU:n virastojen ja elinten yhteisten kielipalvelujen tarjoajana” julkaistaan. Tutkimuksessa vahvistetaan käännöskeskuksen olemassaolon tarkoitus. 
 
 
2018

65

asiakasta

IATEn uusi versio julkistetaan 
Strateginen toimintamalli ja kaksivuotinen muutossuunnitelma hyväksytään  
Käännöskeskus ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto sopivat kaksivuotisesta yhteistyöohjelmasta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia kielipalveluja ja optimoida keskeisiä liiketoimintaprosesseja tehokkuuden lisäämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. 
2019
 

12 800 000

käännettyä sivua

68

asiakasta

Vt. johtaja
Benoît Vitale
tammikuu 2019 – tammikuu 2022
Käännöskeskus alkaa toteuttamaan kaksivuotista muutossuunnitelmaa 
 
2020
Käännöskeskus viimeistelee muutossuunnitelman toteuttamisen ottamalla käyttöön uusia palveluja, prosesseja ja välineitä.

13 400 000

käännettyä sivua

69

asiakasta

2021
 
 
Käännöskeskus tarjoaa useita uusia palveluja, joita ovat konekääntäminen, räätälöidyt konekääntimet, automaattinen transkriptio, Paste ’n’ Go -kääntäminen ja kevyt jälkieditointi.  
 
2022
Hallintoneuvoston seitsemäs puheenjohtaja
Christos Ellinides 
maaliskuusta 2022 lähtien
Käännöskeskuksen neljäs johtaja
Ildikó Horváth
helmikuu 2022 – nykyhetki

70

asiakasta

2023
 

73

asiakasta

Käännöskeskus käynnistää ainutlaatuisen usean koneen konekäännösstrategiansa (MEMT).