Käännöstoiminnan tuen osastolla on keskeinen osa käännöskeskuksen toiminnassa. Se toimii aktiivisesti varmistaakseen, että käännöskeskuksen palvelut toimitetaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Osasto koostuu työnkulun hallinnan jaostosta sekä toiminnan kehittämisen ja työnkulun tuen jaostosta.

Työnkulun hallinnan jaosto

Työnkulun hallinnan jaosto vastaa asiakkaiden käännöskeskukselle toimittamien pyyntöjen käsittelystä niiden vastaanottamisesta lopullisen asiakirjan toimittamiseen asiakkaalle. Käännöskeskus työskentelee pääasiassa puitesopimusten pohjalta.

Työnkulun hallinnan jaoston henkilöstö vastaa

  • pyyntöjen vastaanottamisesta, analysoinnista ja hyväksymisestä neuvotellen tarvittaessa asiakkaiden kanssa
  • käännös-, tarkastus-, muokkaus- ja termistötöiden antamisesta sisäisille ja ulkoisille kääntäjille
  • sen varmistamisesta, että tiedostot, joita kääntäjien on käsiteltävä, ovat muokattavissa ja että asiakirjat ovat oikeassa muodossa ennen niiden toimittamista asiakkaalle
  • kieliteknisten välineiden käytöstä, kun käsitellään saapuvia tiedostoja
  • sen varmistamisesta, että kaikki työt palautetaan tilaajille sovittuun määräaikaan mennessä ja pyydetyssä muodossa
  • laskutustietojen kokoamisesta.

Työnkulun hallinnan jaosto tarjoaa kääntäjille lingvististä ja teknistä tukea koko käännöstyönkulun ajan. Lisäksi se tarjoaa kursseja omilla erityisaloillaan (esim. tekniikan käyttö).

 

Edistyneiden kieliratkaisujen jaosto

Edistyneiden kieliratkaisujen jaosto käsittää useita yksikköjä:

  • kieliteknologiayksikkö seuraa kielipalveluihin liittyviä suuntauksia ja innovaatioita, analysoi, miten keskus voi parhaiten olla avuksi asiakkaidensa viestintätarpeissa sekä kehittää ja tukee konekäännöstoimintaa ja automaattisia puheentunnistuspalveluja
  • terminologiayksikkö hankkii ja ylläpitää terminologiatyöhön tarkoitettuja kieliresursseja ja -työkaluja
  • EU-tavaramerkkien ja mallien yksikkö hallinnoi koko EU:n tavaramerkkien ja mallien kääntämisen työnkulkua.

IATE

  • käännöskeskuksessa toimivat IATEn tuki- ja kehittämisyksikkö sekä toimielinten välisen terminologien yhteistyöfoorumin EurTermin koordinoija.