Hallintopalvelujen osasto antaa hallinnollista ja teknistä tukea henkilöstöhallinnon, oikeudellisten asioiden ja tarjouspyyntöjen aloilla.

Oikeudellisten asioiden ja hankintojen jaosto

Oikeudellisten asioiden ja hankintojen jaosto käsittelee kaikki oikeudelliset kysymykset, joita voi ilmetä käännöskeskuksen päivittäisessä toiminnassa. Se edustaa käännöskeskusta toimielinten välisissä kokouksissa, joissa käsitellään sen toimeksiantoon kuuluvia asioita ja mahdollisia riita-asioita (esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tapaukset). Oikeudellisten asioiden ja hankintojen jaosto vastaa käännöskeskukselle osoitettujen oikeusasiamiehen tutkimusten käsittelystä ja toimii käännöskeskuksen johdon oikeudellisena neuvonantajana. Oikeudellisten asioiden ja hankintojen jaosto järjestää keskuksen hankintamenettelyt. Lisäksi oikeudellisten asioiden ja hankintojen jaosto laatii ja hallinnoi keskuksen ja sen asiakkaiden välisiä sopimusjärjestelyjä ja niihin liittyvää sopimusten hallinnointia (esim. muutokset sopimuksiin).  

EU Sign -tiimi ja petostentorjunnan yhteyshenkilö ovat myös osa jaostoa. 

Henkilöresurssien ja henkilöstön tuen jaosto

Henkilöresurssien ja henkilöstön tuen jaosto laatii, koordinoi ja toteuttaa henkilöstöhallinnon toimintalinjoja ja antaa neuvontaa ja ohjausta käännöskeskuksen johdolle ja henkilöstölle henkilöstöasioissa. Sen muut pääasialliset tehtävät liittyvät henkilöstön ja harjoittelijoiden valintaan, rekrytointiin ja urakehitykseen (koulutus, osaamisen hallinta, arviointi ja ylennykset). Jaosto vastaa myös henkilöstökuluja koskevista talousarvio- ja rahoitusasioista.