Kielineuvonta

Kielineuvonnassa analysoidaan asiakkaan kielitarpeet käännösprosessia parantavien ratkaisujen kehittämiseksi. Siihen saattaa kuulua avustamista asiakirjojen luonnostelussa, asiakirjoihin liittyvien työnkulkujen analysointia tai erityisiä hankkeita. Kunkin yksittäisen tapauksen monimutkaisuus vaikuttaa huomattavasti palvelun työmäärään.