Kääntäminen

Kääntämisessä lähdekielisen tekstin merkitys esitetään kohdekielellä ja tuotetaan teksti, joka on kohdekielen kielioppisääntöjen mukainen ja joka noudattaa käännöstoimeksiannossa saatuja ohjeita. ”Lähdekieli” tarkoittaa kieltä, jolla alkuperäinen teksti (jota myös sanotaan ”lähdetekstiksi”) on kirjoitettu, ja ”kohdekieli” kieltä, jolle lähdeteksti käännetään.