Tõlketoe osakond on tõlkekeskuse tegevuse keskmes ja selle ülesanne on tagada teenuste pakkumise sujuvus ja tõhusus.

Osakond koosneb töövoo haldamise talitusest ning tegevuse arendamise ja töövoo toe talitusest.

Töövoo haldamise talitus

Töövoo haldamise talitus vastutab tõlkekeskusele esitatud klienditellimuste töötlemise eest alates sissetulevate tellimuste käsitlemisest kuni lõppdokumendi esitamiseni. Tõlkekeskus töötab peamiselt raamlepingute alusel.

Töövoo haldamise talituse liikmed vastutavad järgmise eest:

  • tellimuste vastuvõtmine, analüüsimine ja kinnitamine, pidades vajadusel klientidega läbirääkimisi;
  • tõlke-, toimetamis-, keeletoimetamis- ja terminoloogiatööde jagamine sise- ja välistõlkijatele;
  • tagamine, et tööfailid oleksid redigeeritavad ning dokumendid oleksid enne kliendile üleandmist korrektselt vormindatud;
  • keeletehnoloogiavahendite kasutamine sissetulevate failide töötlemiseks;
  • tagamine, et tööd antakse tellijatele üle kokkulepitud tähtajal ja nõutud vormingus;
  • arveandmete kogumine.

Töövoo haldamise talitus annab tõlkijatele tõlkeprotsessi ajal keele- ja tehnilist tuge. Talitus pakub ka koolitusi oma haldusalasse jäävates valdkondades (nt tehnoloogia kasutamine).

Kõrgetasemeliste keelelahenduste talitus

Kõrgetasemeliste keelelahenduste talitus koosneb mitmest alamrühmast:

  • keeletehnoloogia töörühm, mis jälgib keeleteenuste trende ja uuendusi, analüüsib, kuidas tõlkekeskus saab kõige paremini täita klientide teabeedastusvajadusi, ning arendab ja toetab masintõlke ja automaatse kõnetuvastuse teenuseid;
  • terminoloogiahalduse töörühm, mis pakub ja haldab spetsiifilisi keeleressursse ja -vahendeid terminoloogia valdkonnas;
  • Euroopa Liidu kaubamärkide ja disainilahenduste töörühm, mis haldab Euroopa Liidu kaubamärkide ja disainilahenduste tõlke kogu töövoogu.

IATE

  • IATE toe- ja arendusrühm ning EurTermi (terminoloogide institutsioonidevaheline koostööplatvorm) koordinaator, kelle tegevus toimub tõlkekeskuses.