Rahalised vahendid

Tõlkekeskus avaldab oma veebilehel kõik eelarved, sh paranduseelarved, ning raamatupidamise aastaaruanded. See on kooskõlas tõlkekeskuse finantsmääruse artiklis 31 sätestatud läbipaistvuse põhimõttega. Tõlkekeskuse eelarve sisaldab konkreetse aasta eeldatavate tulude ja kulude teavet ning võrdlusi eelnevate aastatega. Raamatupidamise aastaaruanded hõlmavad tõlkekeskuse finantsaruandeid ja tõlkekeskuse eelarve täimise aruandeid.

2025. Aasta esialgne eelarveprojekt

2024. aasta eelarve

Paranduseelarve 2/2023

Final accounts 2022

Paranduseelarve 1/2023

2024. Aasta esialgne eelarveprojekt

2023. aasta eelarve

Paranduseelarve 1/2022

Final accounts 2021

2023. Aasta esialgne eelarveprojekt

2022 aasta eelarve

Paranduseelarve 2/2021

Final accounts 2020

2021. aasta eelarve

2017. aasta eelarve

2022. Aasta esialgne eelarveprojekt

2021. aasta esialgne eelarveprojekt

2020 aasta esialgne eelarveprojekt

2017 aasta esialgne eelarveprojekt

2016. aasta esialgne eelarveprojekt

2015. aasta esialgne eelarveprojekt

2014. aasta esialgne eelarveprojekt

2013. aasta esialgne eelarveprojekt

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

2020. aasta eelarve

Budget 2015

2014. aasta eelarve

2013. aasta eelarve

2012. aasta eelarve

Paranduseelarve 2/2020

Paranduseelarve 2/2019

Paranduseelarve 2/2015

Paranduseelarve 2/2014

Paranduseelarve 2/2013

Paranduseelarve 2/2012

Paranduseelarve 1/2020

Paranduseelarve1/2019

Paranduseelarve 1/2016

Paranduseelarve 1/2015

Paranduseelarve 1/2014

Paranduseelarve 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

2019. aasta eelarve

Paranduseelarve 1/2018

Final accounts 2017

Esialgne eelarve 2019

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruanne

2018. aasta eelarve

Paranduseelarve 1/2017

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruanne

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruanne

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruanne

Final accounts 2016

Esialgne eelarve 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruanne

Final accounts 2013

2016. aasta eelarve 

Paranduseelarve 1/2011

Paranduseelarve 1/2010