Tõlke toimetamine tähendab kontrollimist, kas tõlge vastab kokkulepitud eesmärgile, võrreldes lähte- ja sihtkeelset teksti ja tehes vajaduse korral parandusi. Tõlkekeskus osutab tõlgitud dokumentide toimetamise teenust. Kui tõlkija leiab tõlke toimetamisel, et tekst vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus keelduda tõlke toimetamise tellimusest ja soovitada kliendil esitada selle asemel tõlke tellimus.