ÜLE 25 AASTA MITMEKEELSUSE TEENISTUSES

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus on Euroopa Liidu asutus. 1994. aastal Luxembourgis asutatud keskuse põhiülesanne on pakkuda tõlke- ja seonduvaid keeleteenuseid muudele ELi detsentraliseeritud asutustele. Samuti abistatakse ELi institutsioone ja asutusi, kellel on oma tõlketeenistused, suure töökoormuse korral või konkreetsetes projektides. Kokku tõlgib keskus 70 kliendile. 2020. aasta lõpus oli keskuses kokku 220 töötajat, sh ametnikud, ajutised teenistujad ja lepingulised töötajad.

Tõlkekeskus on pidevalt kasvanud kooskõlas ELi ametlike keelte ja väga spetsialiseeritud klientide arvu suurenemisega. Keskusel on aastate jooksul kogutud oluline kogemus klientide erivajaduste täitmisel seoses teenuseliikide, failivormingute, tähtaegade, pädevusvaldkondade või paljude võimalike keelekombinatsioonidega (u 750).

Keskuse teine ülesanne on osaleda ELi tasandil institutsioonidevahelises koostöös töömeetodite ratsionaliseerimiseks ning üldise mastaabisäästu saavutamiseks. Alates 2003. aastast arendab ja haldab tõlkekeskus oma institutsiooniliste partnerite nimel ka institutsioonidevahelist terminibaasi IATE.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

28. novembril 1994 võtab Euroopa Liidu Nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamise kohta.

1995
 
Esimene haldusnõukogu eesistuja
Edouard Brackeniers 
oktoober 1995 – detsember 1996
1995. aastal võetakse vastu määruse muudatus, et suurendada kliendiportfelli ja kaasata tõlkekeskus institutsioonidevahelisse koostöösse.
Tõlkekeskuse esimene direktor
Francisco De Vicente 
oktoober 1995 – jaanuar 2005

11

ELi ametlikku keelt

20 000

tõlgitud lehekülge

7

klienti

 
1997
Teine haldusnõukogu eesistuja
Colette Flesch 
jaanuar 1997 – juuni 1999
Tõlkekeskus kolib Luxembourgi kesklinna ruumidest Kirchbergi linnaosa hoonesse Nouvel Hémicycle, kus asub enamik ELi institutsioone.
1998
 

200 000

tõlgitud lehekülge

12

klienti

 
 
1999
 
Kolmas haldusnõukogu eesistuja
Brian McCluskey 
juuli 1999 – juuni 2002
2001
 
Kasutusele võetakse Flosys. See on tõlkekeskuses välja töötatud tipptasemel IT-vahend, mille abil hallatakse kõiki tööprotsesse alates hetkest, mil klient saadab tõlkekeskusele dokumendi, kuni tõlkeversiooni(de) väljastamiseni.
Tõlkekeskus võtab ühenduse kaubamärkide tõlkeprotsessi haldamiseks kasutusele tõlkeprogrammi Nemo.
 
 
2002
Neljas haldusnõukogu eesistuja
Michel Vanden Abeele 
juuli 2002 – juuni 2003

1 000 000

tõlgitud lehekülge

2003
 
Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus (EFQM) tunnustab, et tõlkekeskus on pühendunud tipptasemele Euroopas.
Tõlkekeskus määratakse Euroopa Liidu institutsioonide/asutuste ühise terminiandmebaasi IATE (Euroopa interaktiivne terminibaas) projekti algatajaks ja juhiks.
 
 
2004
Viies haldusnõukogu eesistuja
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
jaanuar 2004 – aprill 2010

20

ELi ametlikku keelt

 
ELi 2004. aasta järsk laienemine, mis peaaegu kahekordistab ELi ametlike keelte arvu 11-st 20-ni, tähistab tõlkekeskuse jaoks uue ajastu algust.
2005
 
Direktori kohusetäitja
Marie-Anne Fernández Suárez 
jaanuar 2005 – aprill 2006
Tõlkekeskus korraldab 10. aastapäeva puhul konverentsi „Mitmekeelsus iga hinna eest“.
 
 
2006
 
Tõlkekeskuse teine direktor
Gailė Dagilienė 
mai 2006 – oktoober 2013 
2007
 
Tõlkekeskus lisab mitu uut ELi ametlikku keelt, kui ELiga ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia ning iiri keelest saab ELi ametlik keel, kuigi selle suhtes kehtestatud erandiga.
ELi institutsioonidevaheline terminibaas IATE tehakse kättesaadavaks üldsusele.
Keskust külastab Euroopa keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban.

23

ELi ametlikku keelt

 
2010
 
Tõlkekeskus korraldab 15. aastapäeva tähistamiseks konverentsi „Euroopa keel – tõlkimine Euroopa Liidu hüvanguks“.
Tõlkekeskus asendab ühenduse kaubamärkide tõlkeprotsessi haldamise tõlkeprogrammi Nemo tööprotsessi haldamise vahendiga Tr@Mark.
2011
 
Tõlkekeskus avab Euroopa Kemikaaliameti jaoks välja töötatud mitmekeelse terminibaasi ECHA-term.
Kuues haldusnõukogu eesistuja
Rytis Martikonis 
veebruar 2011 – veebruar 2022
 
2013

8 000 000

tõlgitud lehekülge

24

ELi ametlikku keelt,
mille seas on nüüd ka horvaatia keel

Direktori kohusetäitja
Marie-Anne Fernández Suárez 
oktoober 2013 – juuli 2015 
Tõlkekeskus kolib oma praegusesse asukohta Drosbachi hoones Luxembourgis ning sõlmib Luksemburgi Suurhertsogiriigiga tegevuskoha lepingu.
2015
 
Direktori kohusetäitja
Benoît Vitale
august 2015 – detsember 2015

9 000 000

tõlgitud lehekülge

61

klienti

 
2016
 
Tõlkekeskuse kolmas direktor
Máire Killoran
jaanuar 2016 – detsember 2018 
Tõlkekeskus võtab kasutusele uue kohandatud tööprotsessi haldamise süsteemi eCdT, millega asendatakse vana süsteem Flosys.
2017
 
Uuring tõlkekeskuse kui ELi asutuste ja organite ühise keeleteenuste osutaja kohta. Uuring kinnitab keskuse vajalikkust. 
 
 
2018

65

klienti

IATE täiesti uue versiooni kasutuselevõtt 
Kaheaastase ümberkorralduskava strateegilise lähenemisviisi kinnitamine  
Keskus sõlmib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO) kokkuleppe kaheaastaseks koostööprogrammiks, et arendada uusi keeleteenuseid ja optimeerida põhitegevuse protsesse tõhususe lisamiseks ning kliendikogemuse parandamiseks. 
2019
 

12 800 000

tõlgitud lehekülge

68

klienti

Direktori kohusetäitja
Benoît Vitale
jaanuar 2019 – jaanuar 2022
Keskus alustab kaheaastase ümberkorralduskava rakendamist 
 
2020
Keskus täitis ümberkorralduskava, võttes kasutusele uusi teenuseid, protsesse ja töövahendeid.

13 400 000

tõlgitud lehekülge

69

klienti

2021
 
 
Keskus lisab mitu uut teenust: automaattõlge, kohandatud masintõlge, automaatne transkribeerimine, „paste ‘n’ go“-tõlge, osaline järeltoimetamine.  
 
2022
Seitsmes haldusnõukogu eesistuja
Christos Ellinides 
märts 2022 – tänaseni
Keskuse neljas direktor
Ildikó Horváth
veebruar 2022 – praeguseni

70

klienti

2023
 

73

klienti

Keskus käivitab ainulaadse mitme tõlkemootoriga masintõlke (MEMT) strateegia.