Image
CdT Management Board

 

Tõlkekeskust juhib haldusnõukogu. Tõlkekeskuse igapäevaseid ülesandeid täidavad Luxembourgis asuvad töötajad ja nende tegevust kontrollib tõlkekeskuse direktor.

Haldusnõukogu koosneb iga ELi liikmesriigi, Euroopa Komisjoni ning keskuse klientideks olevate institutsioonide, organite, asutuste ja ametite esindajatest.

1. märtsil 2022 nimetati Christos Ellinides, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi peadirektor juhatuse esimeheks.

Esimehe elulookirjeldus

haldusnõukogu liikmete nimekiri.

Haldusnõukogusse määramisel esitavad liikmed huvide deklaratsiooni kooskõlas tõlkekeskuse huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitikaga. Deklaratsiooni eesmärk on tuvastada kõigi liikmete mis tahes võimalik või tegelik huvide konflikt nende kuulumisel haldusnõukogusse ja võimaldada tõlkekeskusel võtta asjakohaseid meetmeid, kui vaja.

Huvide konflikti poliitika

Haldusnõukogu liikmete huvide konflikti deklaratsioonide ja CVdega saab tutvuda järgmise päringu kaudu:

Euroopa Komisjon

Merit-Ene Ilja
Täisliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Christos Ellinides
Chairman

Euroopa Parlament

Valter Mavrič
Täisliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige

Euroopa Liidu Nõukogu

Katelijn Serlet
Täisliige
Andreea Ivanescu
Asendusliige

Euroopa Liidu Kohus

Thierry Lefèvre
Täisliige
Jurga Haenel
Asendusliige

Euroopa Keskpank

Rossana Villani
Täisliige

Euroopa Kontrollikoda

Pilar Calvo Fuentes
Täisliige
Pawel Szuba
Asendusliige

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Eleonora Di Nicolantonio
Täisliige
Florence Melaerts
Asendusliige

Euroopa Regioonide Komitee

Eric Lavigne
Täisliige
Elena Bravo Casado
Asendusliige

Euroopa Investeerimispank

Maria Bühler
Täisliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige

Euroopa Ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Niall McHale
Täisliige
Rieke Arndt
Asendusliige

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Nicole Romain
Täisliige
Michail Beis
Asendusliige

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Patrick Hamilton
Täisliige

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Ingrida Taurina
Täisliige

Euroopa Kaitseagentuur

Gianluca Serra
Täisliige
David Peers
Asendusliige

Euroopa Ravimiamet

Alexios Skarlatos
Täisliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige

Euroopa Kemikaaliamet

Shay O’Malley
Täisliige
John Wickham
Asendusliige

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Christos Georgiadis
Täisliige
Miguel Pereira
Asendusliige

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Andrew Smith
Täisliige
Mónika Azaola
Asendusliige

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Dominika Lempicka-Fichter
Täisliige
Steven Dunlop
Asendusliige

Euroopa Keskkonnaamet

Katja Rosenbohm
Täisliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Innovatsiooninõukogu ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet

Merit-Ene Ilja
Täisliige

Euroopa Liidu Raudteeamet

Anna Gigantino
Täisliige
Salvatore Ricotta
Asendusliige

Euroopa Toiduohutusamet

James Ramsey
Täisliige
Alessandra Fantini
Asendusliige

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

Anis Cassar
Täisliige
Stephen Rizzo
Asendusliige

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Karen Aimard
Täisliige
Antje Daume
Asendusliige

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Roeland Woldhuis
Täisliige
Maria Molina-Sierra
Asendusliige

Euroopa Raudtee Ühisettevõte (ERJU)

Giorgio Travaini
Täisliige

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Eszter Karoliny
Täisliige

Euroopa Koolitusfond

Sofia Sakali
Täisliige
Cécile Beelaerts
Asendusliige

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Mary McCaughey
Täisliige
Ciara Burbridge
Asendusliige

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Jane Shreckengost
Täisliige

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Rosemary de Sousa
Täisliige
Marie-Christine Ashby
Asendusliige

Ühenduse Sordiamet

Francesco Mattina
Täisliige

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Andrea di Carlo
Täisliige
Inge Buffolo
Asendusliige

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

Dietrich Neumann
Täisliige
Mirela Mladenova
Asendusliige

Euroopa Prokuratuur

Olivier Ramsayer
Täisliige
Telemachos Telemachou
Asendusliige

Austria

Ulrike Köhler
Täisliige

Belgia

Andy Detaille
Täisliige
Bernard Latour
Asendusliige

Eesti

Mari Peetris
Täisliige

Hispaania

Alicia Cocero
Täisliige
Carlos Moreno
Asendusliige

Horvaatia

Marija Kaluđer
Täisliige
Tatjana Pantić Mikulić
Asendusliige

Iirimaa

Philip Grant
Täisliige
Michael Williams
Asendusliige

Itaalia

Filippo Ghersini
Täisliige

Kreeka

Sofia Stamatelli
Täisliige
Styliani Kromlidou
Asendusliige

Küpros

Natassa Avraamides-Haratsi
Täisliige
Demetris Hasikos
Asendusliige

Läti

Māris Baltiņš
Täisliige
Arturs Krastiņš
Asendusliige

Leedu

Andrius Pauga
Täisliige
Aleksas Dambrauskas
Asendusliige

Luksemburg

Jean Olinger
Täisliige
Nathalie Grignard
Asendusliige

Madalmaad

Wolfram Metz
Täisliige
Teresa Morris-Drew
Asendusliige

Malta

Julie Bonello
Täisliige
Donatienne Spiteri
Asendusliige

Poola

Kinga Drożdżal
Täisliige
Justyna Cichowska
Asendusliige

Portugal

Carlos Duarte
Täisliige
Filipe Honrado
Asendusliige

Prantsusmaa

Natacha Ficarelli
Täisliige
Pierre-Louis Lobel
Asendusliige

Rootsi

Marie Van Dorrestein
Täisliige
Åsa Malmberg
Asendusliige

Rumeenia

Mihai Constandache
Täisliige

Saksamaa

Matthias Gruber
Täisliige
Roland Schmieger
Asendusliige

Slovakkia

Roman Suchý
Täisliige

Sloveenia

Boštjan Zupančič
Täisliige
Jana Zidar Forte
Asendusliige

Soome

Eeva Kaunismaa
Täisliige

Taani

Yasmin Labeni Pedersen
Täisliige
Nadja Schou Lauridsen
Asendusliige

Ungari

Endre Gáspár
Täisliige