Läbirääkimistega hankemenetlused keskmise ja väikese maksumusega lepingute jaoks (15 000–135 000 eurot)

Selles jaotises esitatakse eelteave tõlkekeskuse hankemenetluste kohta vahendite ja teenuste ostmiseks summas 15 000,01–135 000 eurot.

Kokkuvõtlik teade, milles esitatakse lisateavet keskmise ja väikese maksumusega lepingute kohta, avaldatakse sellel lehel hiljemalt kaks nädalat enne hankemenetluse algust.

Huvist teatamiseks võite saata osutatud e-posti aadressile e-kirja koos huvitatud isiku nime ja kontaktandmetega. Huvist teatamine ei anna seaduslikku õigust ega loo õiguspärast ootust lepingu sõlmimiseks.

Eelteatele saadetud vastuse menetlemisel salvestatakse ja töödeldakse teie isikuandmeid (nt nimi, aadress, muud kontaktandmed). Neid andmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Teil on õigus taotleda oma andmetega tutvumist. Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta on hankemenetlustes toimuvat isikuandmete töötlemist käsitlevas privaatsusavalduses meie veebilehel.

Teil on õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes igal ajal abi saamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kui teil tekib oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, pöörduge vastutava töötleja poole e-posti aadressil tenders@cdt.europa.eu, märkides eelteate viitenumbri.

Käimasolev(ad) menetlus(ed)

Negotiated procedure on the provision of subtitling services (PN/SUBTITLING20)

Publish date: 01/04/2020 - Closing date: 15/04/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of subtitling services regarding monolingual or multilingual audiovisual material in various fields, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 15 April 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.