Transkriptsioon

Transkriptsioon tähendab audio- ja/või videofaili muutmist kvaliteetseks kirjalikuks tekstiks. Seda tehakse kõnetuvastustehnoloogia abil, mille toorväljundit hiljem järeltoimetatakse. Kirjalik väljund võib sisaldada ajakoode ja kõneleja tuvastust.

Transkriptsioon