Tõlkimine

Tõlkimine on tähenduse edasiandmine lähtekeelest sihtkeelde eesmärgiga koostada tekst, mis vastab sihtkeele grammatikareeglitele ja tõlkeprojektis antud juhistele. Lähtekeel on keel, milles on koostatud originaaltekst (ehk lähtetekst), ja sihtkeel on keel, millesse lähtetekst tõlgitakse.