Μεταγραφή είναι η μετατροπή ενός αρχείου ήχου και/ή βίντεο σε γραπτό κείμενο υψηλής ποιότητας. Αυτό πραγματοποιείται μέσω τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και στη συνέχεια το αποτέλεσμα υποβάλλεται σε μετεπεξεργασία από έναν από τους μεταφραστές του Κέντρου. Το τελικό γραπτό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει κώδικες χρόνου και αναγνώριση του ομιλητή, εφόσον απαιτείται.