Η σταδιοδρομία στο Μεταφραστικό Κέντρο δίνει στους επιτυχόντες υποψηφίους την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον για έναν οργανισμό της ΕΕ ο οποίος, μέσω της παροχής μεταφράσεων και συναφών γλωσσικών υπηρεσιών στους πελάτες του, διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους.

Το Μεταφραστικό Κέντρο προσλαμβάνει προσωπικό κυρίως βάσει διαδικασιών επιλογής για την πρόσληψη έκτακτων ή συμβασιούχων υπαλλήλων. Οι κενές θέσεις εργασίας παρατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τα γραφεία του Κέντρου βρίσκονται στο Λουξεμβούργο (παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με την εργασία και τη διαβίωση στο Λουξεμβούργο).

Είστε πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών και επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Κατά κανόνα συνεργαζόμαστε με μεταφραστικά γραφεία και επαγγελματίες μεταφραστές μέσω συμβάσεων-πλαισίου που ανατίθενται στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι εν λόγω προσκλήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό μας τόπο στην ενότητα: Δημόσιες συμβάσεις.

Το Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάθεση των εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, ορισμένες φορές αναθέτει γλωσσικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς παρόχους μέσω ειδικών συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα στον δικτυακό μας τόπο: Ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας;.

Κενές θέσεις εργασίας

Internal publication CDT-02-2024 - Head of Language Section

Internal publication CDT-02-2024Publication date: Closing date: Luxembourg