Μεταγραφή

Η μεταγραφή συνίσταται στη μετατροπή ενός αρχείου ήχου και/ή βίντεο σε γραπτό κείμενο υψηλής ποιότητας. Αυτό γίνεται μέσω τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο, το οποίο προκύπτει αρχικά σε ακατέργαστη μορφή και υποβάλλεται ακολούθως σε μεταεπεξεργασία. Το γραπτό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει κώδικες χρόνου και αναγνώριση του ομιλητή.

Μεταγραφή