Konsolideret tekst: Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer

Verordnung zur Errichtung des Übersetzungszentrums - ABl. L 314 vom 7.12.1994

VERORDNUNG (EG) Nr. 1645/2003 DES RATES

Finanzregelung vom 22. September 2019 für das Übersetzungszentrum

Rules on financial contribution towards travel

EN FR

Finanzregelung vom 2. Januar 2014 für das Übersetzungszentrum

Beschluss des Verwaltungsrats zur Änderung der Finanzregelung vom 2. Januar 2014 für das Übersetzungszentrum

Geänderte Gründungsverordnung - Abl. L 268 vom 10.11.1995

Internal Directive on financial contribution CDT

EN