Transskription består i at konvertere lyd- og/eller videofiler til en skreven tekst af høj kvalitet. Dette gøres ved hjælp af tale-til-tekst-teknologi, og den færdige råtekst redigeres efterfølgende af en af centrets sprogmedarbejdere. Den færdige tekst kan indeholde tidskoder og oplysninger om talere, hvis det ønskes.