Oversættelsesafdelingen er oversættelsescentrets største afdeling og tegner sig for mere end halvdelen af centrets personale. Den består af tre sproggrupper og en sektion for eksterne forbindelser og kommunikation.

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation står i løbende forbindelse med centrets kunder for at kunne identificere deres behov og måle deres tilfredshed. Det sker gennem regelmæssige besøg, periodiske undersøgelser og håndtering af kundefeedback.

I samarbejde med kunderne arrangerer sektionen uddannelseskurser, workshopper og foredrag for centrets oversættere for at udvide deres kendskab til kundernes arbejdsområder og -procedurer. På samme måde organiserer sektionen også foredrag for centrets kunder med det sigte at bibringe dem en bedre forståelse af centrets rolle og aktiviteter.

Sektionen er endvidere ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. Den formidler information gennem regelmæssige opslag på centrets intranet, websted og kundeportal. Sektionen udarbejder og koordinerer målrettede publikationer såsom årsberetningen og rapporten om årets vigtige begivenheder samt en række brochurer og nyhedsbreve. Den planlægger også forskellige arrangementer, hvis formål er at fremme flersprogetheden.

Oversætterne (sproggrupper)

Hver sproggruppe er inddelt i oversættelsesteam, et for hvert officielt EU-sprog. Størrelsen af hvert team afhænger af mængden af oversættelser til hvert målsprog. Alle oversættere oversætter til deres modersmål. De har forskellige faglige baggrunde, men er hovedsageligt sproguddannede.

Oversætterne tilbydes uddannelse i hele deres karriereforløb ved centret, både i form af sprogkurser (udbygning af eksisterende sprogfærdigheder og tilegnelse af nye sprog) og i form af kurser inden for kundernes arbejdsområder.

De interne oversættere oversætter og reviderer dokumenter og varemærker. De udfører også undertekstningsopgaver, udarbejder glossarer og indlæser termer i den interinstitutionelle termdatabase IATE.

Som sprogmedarbejdere sikrer de interne oversættere den sproglige kvalitet af de leverede oversættelser. Dette gælder både for tekster, der oversættes internt, og for tekster, der outsources til specialiserede eksterne leverandører af sprogydelser.

Centret er gennem sin forretningsmodel, der er baseret på outsourcing og intern kvalitetskontrol, blevet et referencepunkt i spørgsmål vedrørende revision.