MERE END 25 ÅR MED FOKUS PÅ FLERSPROGETHED

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer er et EU-agentur. Siden dets oprettelse i Luxembourg i 1994 har centrets hovedopgave været at yde oversættelsestjenester og dertil knyttede sprogtjenester til de øvrige decentrale EU-agenturer. Det kan også bistå de EU-institutioner og -organer, der har deres egne oversættelsestjenester, i spidsbelastningssituationer eller i forbindelse med specifikke projekter. I alt betjener centret 70 kunder. Ved udgangen af 2020 havde centret i alt 220 ansatte, herunder tjenestemandsansatte, midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

Centret er vokset støt i takt med en stigning i antallet af officielle EU-sprog og højtspecialiserede kunder. I årenes løb har centret opnået stor erfaring med, hvordan det skal opfylde kundernes specifikke behov, uanset om de vedrører typer af tjenester, filformater, frister, ekspertiseområder eller de mange forskellige sprogkombinationer (ca. 750).

Centrets anden opgave er at deltage i det interinstitutionelle samarbejde på EU-niveau med henblik på at rationalisere arbejdsmetoderne og opnå samlede stordriftsfordele. Siden 2003 har Oversættelsescentret også udviklet og forvaltet den interinstitutionelle terminologidatabase, IATE, på vegne af centrets partnere.

 

 

 


1994
 
Image
EU flag

Den 28. november 1994 vedtager Rådet for Den Europæiske Union forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer.

 
 
1995

11

officielle EU-sprog

20 000

oversatte sider

7

kunder

Centrets første direktør
Francisco de Vicente 
Oktober 1995-januar 2005
I 1995 vedtages en ændringsforordning med henblik på at udvide kundeporteføljen og give centret en rolle i det interinstitutionelle samarbejde.
1997
 
Centret flytter fra sit kontor i Luxembourgs centrum til Nouvel Hémicycle-bygningen i bydelen Kirchberg, hvor de fleste af EU-institutionerne ligger.
 
 
1998
 

200 000

oversatte sider

12

kunder

2001
 
Flosys tages i brug. Det er et avanceret IT-værktøj, der er udviklet internt, og som håndterer hele oversættelsesworkflowet fra det tidspunkt, hvor en kunde sender et dokument til centret, til leveringen af de oversatte udgaver af dokumentet.
Centret lancerer Nemo til styring af processen med oversættelse af EF-varemærker.
 
 
2002
 

1 000 000

oversatte sider

2003
 
Det Europæiske Institut for Kvalitetsstyring anerkender, at centret "satser på kvalitet i Europa".
Centret udpeges til projektinitiativtager og projektleder for IATE (Interaktiv Terminologi for Europa), den fælles terminologidatabase for alle Den Europæiske Unions institutioner/organer.
 
 
2004
 

20

officielle EU-sprog

 
"Big Bang"-udvidelsen af EU i 2004, der næsten fordobler antallet af EU-sprog fra 11 til 20, markerer begyndelsen på en ny æra for centret.
2005
 
I anledning af sin 10-års fødselsdag afholder centret konferencen "Flersprogethed for enhver pris".
Fungerende direktør
Marie-Anne Fernández Suárez 
Januar 2005-april 2006
 
2006
 
Centrets anden direktør
Gailė Dagilienė 
Maj 2006-oktober 2013 
2007
 
Centret føjer yderligere EU-sprog til sin portefølje, da Bulgarien og Rumænien tiltræder, og da irsk bliver et officielt EU-sprog, selv om der er knyttet en undtagelse hertil.
EU's interinstitutionelle terminologidatabase, IATE, gøres offentligt tilgængelig.
Besøg af Leonard Orban, medlem af Kommissionen med ansvar for flersprogethed.

23

officielle EU-sprog

 
2010
 
Centret organiserer en konference med titlen "Europas sprog — At oversætte for EU" i anledning af sin 15-års fødselsdag.
Centret udskifter Nemo med Tr@Mark-workflow til styring af processen med oversættelse af EF-varemærker.
2011
 
Centret lancerer "ECHA-term", en flersproget onlinebaseret terminologidatabase, der er udviklet for Det Europæiske Kemikalieagentur.
 
 
2013

8 000 000

oversatte sider

24

officielle EU-sprog,
der nu også omfatter kroatisk

Fungerende direktør
Marie-Anne Fernández Suárez 
Oktober 2013-juli 2015 
Centret flytter til sine nuværende lokaler i Drosbach-bygningen i Luxembourg by og undertegner sin hjemstedsaftale med Storhertugdømmet Luxembourg.
2015
 
Fungerende direktør
Benoît Vitale
August 2015-december 2015

9 000 000

oversatte sider

61

kunder

 
2016
 
Centrets tredje direktør
Máire Killoran
Jan. 2016-dec. 2018 
Centret lancerer eCdT, det nye skræddersyede system til styring af oversættelsesworkflowet, som erstatter det daværende system, Flosys.
2017
 
Undersøgelse vedrørende Oversættelsescentret som udbyder af fælles sprogtjenester for EU's agenturer og organer. Undersøgelsen bekræfter centrets eksistensberettigelse. 
 
 
2018

65

kunder

Lancering af en helt ny udgave af IATE 
Vedtagelse af en strategisk tilgang og toårig omstillingsplan  
Centret og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret når til enighed om et toårigt samarbejdsprogram, der skal udvikle nye sprogtjenester og forbedre centrale forretningsprocesser for at opnå effektivitet og forbedre kundens oplevelse. 
2019
 

12 800 000

oversatte sider

68

kunder

Fungerende direktør
Benoît Vitale
Jan. 2019 – jan. 2022
Centeret begynder at gennemføre omstillingsplanen 
 
2020
Centret afslutter gennemførelsen af omstillingsplanen og iværksætter nye tjenester, processer og værktøjer.

13 400 000

oversatte sider

69

kunder

2021
 
 
Centret lancerer en lang række nye tjenester: automatisk oversættelse, specialudviklet maskinoversættelse, Paste 'n' Go-oversættelse og let efterredigering.  
 
2022
Centrets fjerde direktør
Ildikó Horváth
Feb. 2022 – til dato

70

kunder