Oversættelsescentrets rolle blev i 1995 officielt udvidet gennem en ændring af forordningen om centrets oprettelse for at styrke det interinstitutionelle samarbejde på oversættelsesområdet:

  • For det første fik centret lov til at udvide sine oversættelsesaktiviteter og hertil knyttede aktiviteter, så de også kom til at omfatte EU-institutioner og -organer, der har deres egen oversættelsestjeneste. Denne form for samarbejde er helt frivillig, men gør det muligt for centret at absorbere arbejde fra disse institutioner i spidsbelastningsperioder.
  • For det andet skulle centret spille en rolle i det interinstitutionelle samarbejde med henblik på at rationalisere arbejdsmetoderne og opnå samlede stordriftsfordele.

Centret er derfor fuldgyldigt medlem af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI), der er et forum for samarbejde mellem sprogtjenester i EU's institutioner og organer. Centrets repræsentanter mødes regelmæssigt med kolleger fra oversættelsestjenesterne i de andre institutioner for at drøfte spørgsmål af fælles interesse (ansættelse, udveksling af personale, uddannelse, sprogteknologi osv.) og træffe beslutninger om fælles projekter (der omfatter institutionelle værktøjer såsom IATE-terminologidatabasen, eTranslation-maskinoversættelsessystemet og Euramis-oversættelseshukommelsen).