Oversættelse

Oversættelse er gengivelse på ét sprog (målsproget) af betydningssammenhænge på et andet sprog (kildesproget) med det formål at skabe indhold, som overholder både de grammatiske regler for målsproget og anvisningerne for oversættelsesprojektet.