Afdelingen for oversættelsesspecifikke støttefunktioner spiller en central rolle i Oversættelsescentrets drift. Den sikrer smidighed og effektivitet i centrets levering af dets tjenesteydelser.

Afdelingen består af sektionen for workflowstyring og sektionen for forretningsudvikling og workflowstøtte.

Sektionen for workflowstyring

Sektionen for workflowstyring behandler ordrerne fra centrets kunder. Det vil sige alt fra behandling af indkommende ordrer til levering af færdige dokumenter. Centrets arbejde er hovedsageligt baseret på rammeaftaler.

De ansatte i sektionen for workflowstyring er ansvarlige for:

  • at modtage, analysere og validere ordrer, om nødvendigt ved forhandling med kunderne
  • at tildele oversættelses-, revisions-, redigerings- og terminologistyringsopgaver til interne og eksterne oversættere
  • at sikre, at de filer, som oversætterne skal arbejde med, er redigerbare, og at dokumenterne er korrekt formateret, inden de leveres til kunden
  • at anvende sprogteknologi i behandlingen af indkommende filer
  • at sikre, at alle opgaver afleveres til ordregiveren til den aftalte frist og i det ønskede format
  • at udarbejde faktureringsoplysninger

Sektionen for workflowstyring yder sproglig og teknisk støtte til oversættere under hele oversættelsesprocessen. Den tilbyder også undervisning inden for sine forskellige arbejdsområder (f.eks. brug af teknologier).

Sektionen for forretningsudvikling og workflowstøtte

Sektionen for forretningsudvikling og workflowstøtte omfatter flere grupper:

  • Forretningsudviklingsgruppen, hvis opgave består i at overvåge tendenser og nybrud på området for sproglige tjenesteydelser (værktøj, arbejdsmetoder og nye tjenester) og i at analysere, hvordan centret bedst kan hjælpe kunderne med at opfylde deres kommunikationsbehov.
  • Korpus- og terminologistyringsgruppen, der tilvejebringer og vedligeholder specialiserede sprogressourcer og -værktøjer på området for terminologi, referencedokumenter, oversættelseshukommelser og maskinoversættelse.
  • Varemærke- og designgruppen, der styrer hele workflowet for oversættelse af EU-varemærker og design.
  • Slutteligt huser centret også IATE-support- og -udviklingsgruppen og koordinatoren for EurTerm (interinstitutionel samarbejdsplatform for terminologer).