Som enhver anden velfungerende organisation har Oversættelsescentret en samlet enhed som midtpunkt og drivkraft for sine aktiviteter. Denne enhed er afdelingen for oversættelsesspecifikke støttefunktioner.

Denne afdeling består af sektionen for workflowstyring, sektionen for forretningsudvikling og workflowstøtte og den interinstitutionelle IATE-gruppe.

Sektionen for workflowstyring

Sektionen for workflowstyring er ansvarlig for korrekt behandling af alle anmodninger til centret om ydelse af sprogtjenester, lige fra modtagelsen af anmodningen til leveringen af det færdige produkt. Centret arbejder hovedsagelig med rammekontrakter.
De ansatte i sektionen har ansvaret for:

  • at modtage, analysere og validere anmodninger, om nødvendigt ved forhandling med kunderne
  • at tildele oversættelses-, revisions-, redigerings- og terminologistyringsopgaver til interne og eksterne oversættere
  • at sikre, at de filer, som oversætterne skal arbejde med, er redigerbare, og at dokumenterne er korrekt formateret, inden de leveres til kunden
  • at der så vidt muligt bruges sprogteknologiske værktøjer til at behandle indkommende filer
  • at sikre, at alle opgaver afleveres til ordregiveren til den aftalte frist og i den ønskede form
  • at udarbejde den information, der anvendes til fakturering af de ydede tjenester.

Sektionen yder sproglig og teknisk støtte til oversættere under hele oversættelsesprocessen. Den tilbyder også undervisning inden for sine forskellige arbejdsområder (f.eks. i brug af teknologier).

Sektionen for avancerede sprogløsninger

Sektionen for avancerede sprogløsninger omfatter flere undergrupper:

  • sprogteknologigruppen, der overvåger tendenser og nyskabelser i relation til forretningsområdet for sprogydelser, analyserer, hvordan centret kan hjælpe sine kunder med at opfylde deres kommunikationsbehov, og udvikler og understøtter tjenester i relation til maskinoversættelse og automatisk talegenkendelse
  • terminologistyringsgruppen, som tilvejebringer og vedligeholder specialiserede sprogressourcer og -værktøjer på området for terminologi
  • varemærke- og designgruppen, der styrer hele processen med oversættelse af EU-varemærker og design.

Den interinstitutionelle IATE-gruppe

Centret huser den interinstitutionelle IATE-gruppe og koordinatoren for platformen EurTerm (den interinstitutionelle samarbejdsplatform for terminologer) på vegne af IATE-projektpartnerne