Přepis je převod audio a/nebo video souboru na vysoce kvalitní psaný text. Provádí se pomocí technologií převodu mluveného slova na text, který je poté upraven v rámci dodatečné redakce jedním z překladatelů střediska. Finální písemný výstup může zahrnovat časové značky a označení mluvčího, pokud je to vyžadováno.