Konsolidovaný text: Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Rules on financial contribution towards travel

EN FR

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268

Internal Directive on financial contribution CDT

EN