Vytváření titulků

Jedná se o textové vyjádření mluveného jazyka ve videu způsobem, který umožňuje interpretaci textu na obrazovce. Součástí této služby může být také „časování titulků“, tj. synchronizace titulků s videem. Titulky mohou být poskytnuty pouze ve zdrojovém jazyce videa nebo v jednom či několika jiných jazycích a jsou dodávány spolu s časovými značkami, které přesně vymezují čas, kdy je titulek zobrazen, a uvádějí, jak dlouho je viditelný na obrazovce.

Přepis

Přepis je převod audio a/nebo video souboru na vysoce kvalitní psaný text. Provádí se pomocí technologií převodu mluveného slova na text, který je poté upraven v rámci dodatečné redakce jedním z překladatelů střediska. Finální písemný výstup může zahrnovat časové značky a označení mluvčího, pokud je to vyžadováno.

Automatický přepis

Automatickým přepisem se rozumí automatická přeměna audio a/nebo video souboru na psaný text za použití technologií převodu mluveného slova na text. Na rozdíl od služby přepisu není takto získaný text dodatečně upravován lidmi.