Revize je posouzením, jehož cílem je ověřit, zda překlad odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním zdrojového a cílového textu a provedením případných oprav. Středisko nabízí revize přeložených dokumentů. Jestliže však v průběhu revize překladatel usoudí, že překlad, který má být revidován, bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko revizi odmítnout a doporučit zákazníkovi, aby namísto toho zadal překlad.