Jednací řízení týkající se zakázek střední a nízké finanční hodnoty v rozmezí od 15 000 EUR do 144 000 EUR

V této sekci jsou zveřejňovány předběžné informace o zadávacích řízeních na dodávku výrobků a služeb pořádaných překladatelským střediskem, jejichž odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 15 000,01 EUR a 144 000 EUR.

Souhrnné oznámení obsahující další informace o typu zakázek střední a nízké finanční hodnoty, na něž budou vypsána výběrová řízení, bude zveřejněno na této stránce nejméně dva týdny před vypsáním řízení.

Zájem můžete vyjádřit zasláním e-mailu na uvedenou adresu s uvedením jména a kontaktních údajů zainteresovaného subjektu. Předložení vyjádření zájmu nezakládá žádné zákonné právo ani legitimní očekávání zadání zakázky.

Zpracování vaší odpovědi na předběžnou výzvu zahrnuje zaznamenání a zpracovávání osobních údajů (jako je vaše jméno, adresa a další kontaktní údaje). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete ve specifickém prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti se zadávacím řízením na našich internetových stránkách.

V záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů jste oprávněni se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete zasílat správci údajů na e-mailovou adresu tenders@cdt.europa.eu s uvedením referenčního čísla předběžné výzvy.

Probíhající řízení

V současné době nemáme žádná volná pracovní místa.
V současné době není zveřejněna žádná výzva k podávání nabídek ani žádné jednací řízení.
V současné době není zveřejněna žádná výzva k podávání nabídek.
V současné době není zveřejněno žádné jednací řízení.
Nejsou k dispozici žádné výsledky.