Odbor financí a infrastruktury poskytuje administrativní a technickou podporu v oblasti rozpočtu, financí, strategického plánování, infrastruktury a ostrahy.

Oddělení financí a strategického plánování

Oddělení financí a strategického plánování zajišťuje řádné fungování finančního řízení, výkonnosti, plánování a strategických operací překladatelského střediska v souladu s platnými pravidly a předpisy. Koordinuje přípravu a sledování rozpočtu překladatelského střediska a udržuje intenzivní kontakty se zákazníky s cílem zohlednit jejich rozpočtové prognózy na straně rozpočtových příjmů střediska. Oddělení odpovídá za předběžné a následné ověřování finančních transakcí překladatelského střediska. Vypracovává a provádí víceletou strategii a víceleté pracovní programy překladatelského střediska a koordinuje přípravu výročních zpráv o jeho činnosti. Rovněž zajišťuje řízení v oblasti nákladových modelů, kvality a výkonnosti překladatelského střediska.

Oddělení infrastruktury a ostrahy

Oddělení infrastruktury a ostrahy zajišťuje náležitou ochranu zaměstnanců, údajů, budov a vybavení překladatelského střediska před bezpečnostními riziky, jakož i řádné dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Spravuje movitý i nemovitý majetek překladatelského střediska a poskytuje podporu a pomoc v souvislosti s potřebami a požadavky zaměstnanců s cílem zajistit jim dobré pracovní podmínky v prostorách střediska. Oddělení také odpovídá za přípravu rozpočtu a monitorování rozpočtových postupů u všech smluv týkajících se infrastruktury a bezpečnosti. Za účelem prevence a zmírnění následků vzácných případů závažného narušení provozu překladatelského střediska oddělení infrastruktury a ostrahy koordinuje systém řízení kontinuity činností. Překladatelské středisko uznává význam proaktivního environmentálního řízení a udržitelných postupů a prostřednictvím oddělení provádí a podporuje opatření, která jsou šetrná k životnímu prostředí, a souběžně zvyšuje povědomí zaměstnanců o souvisejících otázkách.