Image
EU Agencies Network logo

Překladatelské středisko je členem sítě agentur EU.

Agentury EU byly zřízeny členskými státy a orgány EU, aby poskytovaly důležité služby podnikům a občanům a plnily specifické právní, technické nebo vědecké úkoly.

Prostřednictvím těchto činností podporují hospodářská odvětví v celé Evropě a nabízejí poradenství podložené důkazy, které přispívá k informované tvorbě politik a právních předpisů na úrovni EU i členských států.

Agentury EU poskytují přidanou hodnotu tím, že podporují sdílení informací a odborných znalostí a nabízejí odborné služby v oblastech, které ovlivňují životy 500 milionů evropských občanů.

(zdroj: úvodní stránka extranetu sítě agentur EU)