Odbor podnikových služeb poskytuje administrativní a technickou podporu v oblasti lidských zdrojů, právních záležitostí a výběrových řízení.

Oddělení právních záležitostí a zadávání zakázek

Oddělení právních záležitostí a zadávání zakázek řeší veškeré právní otázky, které mohou vyvstat v průběhu každodenní činnosti překladatelského střediska. Zastupuje překladatelské středisko na interinstitucionálních schůzkách v záležitostech, které spadají do jeho působnosti, a v případných soudních sporech (např. ve věcech SDEU). Odpovídá za vyřizování šetření veřejného ochránce práv adresovaných překladatelskému středisku a poskytuje právní poradenství vedení překladatelského střediska. Má také na starosti zadávací řízení překladatelského střediska. Oddělení právních záležitostí a zadávání zakázek dále navrhuje a spravuje smluvní ujednání mezi překladatelským střediskem a jeho zákazníky a odpovídá za související řízení smluv (např. změn).  

Součástí oddělení je rovněž tým pro službu EU Sign a korespondent pro boj proti podvodům. 

Oddělení lidských zdrojů a podpory zaměstnanců

Oddělení lidských zdrojů a podpory zaměstnanců vypracovává, koordinuje a provádí personální politiku a poskytuje vedoucím pracovníkům a zaměstnancům překladatelského střediska poradenství a pokyny v personálních otázkách. Jeho další hlavní úlohou je výběr, nábor a kariérní rozvoj (odborná příprava, řízení dovedností, hodnocení a povyšování) zaměstnanců a stážistů. Oddělení má na starosti také rozpočtové a finanční záležitosti týkající se výdajů na zaměstnance.