Přepis

Přepis spočívá v převodu audio a/nebo video souboru na vysoce kvalitní psaný text. Provádí se pomocí technologií pro převod řeči na text, jejichž hrubý výsledek je následně podroben editaci. Příslušný písemný výstup může zahrnovat časové značky (tzv. timecodes) a označení mluvčího.

Přepis