Překladatelská činnost

Překlad je převedení významu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového za účelem vytvoření textu, který odpovídá pravidlům gramatiky cílového jazyka a řídí se pokyny zadání překladového projektu. „Zdrojový jazyk“ je jazyk, v němž je napsán původní text (zvaný rovněž „zdrojový text“), a „cílový jazyk“ je jazyk, do něhož se zdrojový text překládá.