Jazykové poradenství

Jazykové poradenství spočívá v analýze jazykových potřeb zákazníka vedoucí k nalezení řešení, která umožní optimalizaci procesu překladu. Může sem patřit příprava konceptů dokumentů, analýza konkrétních skupin dokumentů s cílem nalezení opakujících se nebo podobných pasáží v textu, které bude možné v šablonách dokumentů harmonizovat, a tím umožnit snížení nákladů na překlad, nebo analýza postupů práce na dokumentech. Náročnost tohoto typu služby závisí do značné míry na tom, jak složité jsou jednotlivé případy.