Предварителен проектобюджет за 2025 г

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

Коригиращ бюджет № 2/2023

Коригиращ бюджет № 1/2023

Предварителен проектобюджет за 2024 г

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Коригиращ бюджет №1/2022

Предварителен проектобюджет за 2023 г

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Коригиращ бюджет № 2/2021

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

Предварителен проектобюджет за 2022 г

Предварителен проектобюджет за 2021 г

Предварителен проектобюджет за 2020 г

Предварителен проектобюджет за 2017

Предварителен проектобюджет за 2016

Предварителен проектобюджет за 2015

Предварителен проектобюджет за 2014 г

Предварителен проектобюджет за 2013 г

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Budget 2015

БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2012 г.

Коригиращ бюджет № 2/2020

Коригиращ бюджет № 2/2019

Коригиращ бюджет № 2/2015

Коригиращ бюджет № 2/2014

Коригиращ бюджет № 2/2013

Коригиращ бюджет № 2/2012

Коригиращ бюджет № 1/2020

Коригиращ бюджет № 1/2019

Коригиращ бюджет № 1/2016

Коригиращ бюджет № 1/2015

Коригиращ бюджет № 1/2014

Коригиращ бюджет № 1/2021

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Коригиращ бюджет № 1/2018

Предварителен бюджет за 2019 г

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. 

Коригиращ бюджет № 1/2017

Предварителен бюджет за 2018 г

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 

Коригиращ бюджет № 1/2011

Коригиращ бюджет № 1/2010