Субтитрирането е текстово представяне на устна реч от видеоматериал, така че текстът да се показва на екран. Услугата може да включва синхронизация на субтитрите с видеоматериала. Субтитрите могат да бъдат предоставени на оригиналния език на видеоматериала или на един или няколко други езици и се получават заедно с времеви кодове, които показват точния момент, в който се показва субтитърът и за колко време остава на екрана.