Процедури на договаряне за сключване на договори на средна и ниска стойност от 15 000 до 144 000 ЕUR

Информацията, публикувана в този раздел, има за цел предварително оповестяване на процедури на Центъра за преводи за възлагане на обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е от 15 000,01 до 144 000 ЕUR за доставки и услуги.

Резюме на обявлението с допълнителна информация за вида на договорите на средна или ниска стойност, които ще бъдат обявени, ще бъде публикувано на тази страница не по-късно от две седмици преди обявяването им.

Можете да заявите интереса си, като изпратите електронно писмо на посочения адрес с наименование и данни за връзка на заинтересованата страна. Заявяването на интерес не дава законово право, нито създава основателни очаквания за възлагане на договор.

Обработването на вашия отговор на предварително оповестяване включва запис и обработка на лични данни (като вашето име, адрес и други данни за връзка). Тези данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

При поискване имате право да получите достъп до вашите лични данни. Можете да намерите допълнителна информация относно обработката на личните ви данни в специалната декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки на нашия уебсайт.

Имате правото да се обърнете по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните по въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни.

Всички запитвания във връзка с обработката на лични данни могат да се изпращат на администратора на лични данни на електронен адрес tenders@cdt.europa.eu, като се посочи референтният номер на предварителното обявление.

Текуща(и) процедура(и)

Negotiated procedure on the provision of subtitling services (PN/SUBTITLING20)

Publish date: 1.4.2020 г. - Closing date: 15.4.2020 г.

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of subtitling services regarding monolingual or multilingual audiovisual material in various fields, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 15 April 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.