Управителен съвет

Центърът се ръководи от управителен съвет, който се състои от представители на възложителите на Центъра, по един представител на всяка държава — членка на ЕС, и двама представители на Европейската комисия.
Прочетете повече