Image
CdT Management Board

 

Центърът за преводи се управлява от управителен съвет. Ежедневната работа на Центъра, чието седалище е в Люксембург, се извършва от неговите служители, под ръководството на директора на Центъра.

В състава на управителния съвет на Центъра има титуляри и заместник–членове, които са представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и повечето от възложителите на Центъра.

При назначаването им в управителния съвет от членовете се изисква да подадат декларация за интереси съгласно политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Целта на тази декларация е да се установят възможни или действителни конфликти на интереси на членовете във връзка с членството им в управителния съвет, за да може при необходимост Центърът да предприеме подходящи мерки.

За справка с декларациите за интерес и автобиографиите на членовете на управителния съвет може да се използва препратката за търсене по-долу:

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Anna Gigantino
Член
Salvatore Ricotta
Заместник

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Anis Cassar
Член
Chiara Petrolito
Заместник

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Juhan Lepassaar
Член

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Patrick Hamilton
Член

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Roeland Woldhuis
Член
Maria Molina-Sierra
Заместник

Агенция на Европейския съюз за основните права

Nicole Romain
Член
Michail Beis
Заместник

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Eszter Karoliny
Член

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Dietrich Neumann
Член
Thibault de Maignas
Заместник

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Andrew Smith
Член
Mónika Azaola
Заместник

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Miguel Pereira
Заместник

Европейска агенция за контрол на рибарството

Niall McHale
Член
Rieke Arndt
Заместник

Европейска агенция по морска безопасност

Dominika Lempicka-Fichter
Член

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Marcus Angioni
Член

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Marcus Angioni
Член

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Marcus Angioni
Член

Европейска прокуратура

Olivier Ramsayer
Член
Gianluca Dianese
Заместник

Европейска фондация за обучение

Erja Kaikkonen
Член
Cécile Beelaerts
Член

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Mary McCaughey
Член
Hilary O'Donoghue
Заместник

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Marcus Angioni
Член

Европейски институт за иновации и технологии

Tzvetan Zafirov
Член
Alice Fišer
Заместник

Европейски институт за равенство между половете

Jane Shreckengost
Член

Европейски орган за безопасност на храните

James Ramsey
Член
Alessandra Fantini
Заместник

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Rosemary de Sousa
Член
Marie-Christine Ashby
Заместник

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Karen Aimard
Член
Antje Daume
Заместник

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Corinna Frey
Член
Stéphanie Wehrheim
Заместник

Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Marcus Angioni
Член

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Andrea di Carlo
Член
Inge Buffolo
Заместник

Служба на Общността за сортовете растения

Francesco Mattina
Член

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Carlo M. Borghini
Член
Vincent Declerfayt
Заместник

Съвет на Европейския съюз

Katelijn Serlet
Заместник

Австрия

Ulrike Köhler
Член

Белгия

Andy Detaille
Член
Bernard Latour
Заместник

Германия

Matthias Gruber
Член
Roland Schmieger
Заместник

Гърция

Antonios Papadopoulos
Член
Styliani Kromlidou
Заместник

Дания

Carsten Sander
Член
Erik Jessen
Заместник

Естония

Mari Peetris
Член

Ирландия

Eamonn Mac Aodha
Член
Michael Williams
Заместник

Испания

Alicia Cocero
Член
Carlos Moreno
Заместник

Италия

Filippo Ghersini
Член
Mirko Costa
Заместник

Кипър

Natassa Avraamides-Haratsi
Член
Demetris Hasikos
Заместник

Латвия

Māris Baltiņš
Член
Arturs Krastiņš
Заместник

Литва

Andrius Pauga
Член
Aleksas Dambrauskas
Заместник

Люксембург

Sylvie Lucas
Член
Luc Scholtes
Заместник

Малта

Donatienne Spiteri
Заместник

Нидерландия

Wolfram Metz
Член
Teresa Morris-Drew
Заместник

Полша

Justyna Bator
Член
Justyna Cichowska
Заместник

Португалия

João Pina de Morais
Член
Filipe Honrado
Заместник

Румъния

Mihai Constandache
Член

Словакия

Roman Suchý
Член

Словения

Boštjan Zupančič
Член
Tea Mejak
Заместник

Унгария

Endre Gáspár
Член

Финландия

Panu Kukkonen
Член
Vesa Kulmala
Заместник

Франция

Natacha Ficarelli
Член
Clément De Libero
Заместник

Швеция

Magnus Lärke
Член
Jeffrey Ganellen
Заместник