Писмен преводач с фински език

Temporary Agent Референтен номер CDT-AD5-2019/07 - Дата на публикуване: 27.9.2019 г. - Краен срок: 25/10/2019 Luxembourg

Notice of internal competition – Administrator Program Manager AD6

- Дата на публикуване: 12.9.2019 г. - Краен срок: 10/10/2019 Luxembourg

Асистент в секция „помещения и сигурност“

Temporary Agent Референтен номер CDT-AST3-2019/06 - Дата на публикуване: 6.8.2019 г. - Краен срок: 05/09/2019 Luxembourg

Старши разработчик Microsoft.Net-Angular

Temporary Agent Референтен номер CDT-AST4-2019/04 - Дата на публикуване: 3.7.2019 г. - Краен срок: 31/07/2019 Luxembourg

Асистент за преводаческия процес

Temporary Agent Референтен номер CDT-AST3-2019/05 - Дата на публикуване: 3.7.2019 г. - Краен срок: 31/07/2019 Luxembourg

ПИСМЕН ПРЕВОДАЧ С ФРЕНСКИ ЕЗИК

Temporary Agent Референтен номер CDT-AD5-2019/02 - Дата на публикуване: 12.6.2019 г. - Краен срок: 10/07/2019 Luxembourg

Главен счетоводител

Temporary Agent Референтен номер CDT-AD8-2019/01 - Дата на публикуване: 28.5.2019 г. - Краен срок: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition - Дата на публикуване: 23.5.2019 г. - Краен срок: 25/06/2019

Асистент по информационно обслужване (ACIII)

Contract Agent Референтен номер CDT-ACIII-2019/02 - Дата на публикуване: 2.4.2019 г. - Краен срок: 06/05/2019

Технически сътрудници за подпомагане на работния (CDT-ACIII-2019/01)

Contract Agent Референтен номер CDT-ACIII-2019/01 - Дата на публикуване: 19.3.2019 г. - Краен срок: 17/04/2019

Обява за свободно работно място за длъжността директор (Срочно нает служител — степен AD 14)

Temporary Agent Референтен номер COM/2019/20033 - Дата на публикуване: 15.3.2019 г. - Краен срок: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Traineeship Референтен номер Traineeship 2019 - Дата на публикуване: 1.3.2019 г. - Краен срок: 29/03/2019

Chief Accounting Officer (AD7-AD9)

Official Референтен номер CDT/01/2019 - Дата на публикуване: 23.1.2019 г. - Краен срок: 12/02/2019