Следва да се има предвид, че ако даден документ не е наличен на езика, използван при търсенето, надсловът на публикацията ще се появи по подразбиране на английски език.
logo term

Final accounts 2020

Final accounts 26.6.2021 г.
logo term

Final accounts 2019

Final accounts 24.6.2020 г.
logo term

Final accounts 2018

Final accounts 6.8.2019 г.
logo term

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016

Final accounts 12.12.2017 г.
preview file

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015

Final accounts 15.9.2016 г.
preview file

Final accounts 2015

Final accounts 15.8.2016 г.
logo term

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014

Final accounts 8.9.2015 г.
preview file

Final accounts 2014

Final accounts 15.8.2015 г.
logo term

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013

Final accounts 16.9.2014 г.
preview file

Final accounts 2013

Final accounts 15.8.2014 г.
logo term

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012

Final accounts 13.12.2013 г.
preview file

Final accounts 2012

Final accounts 15.8.2013 г.
preview file

Final accounts 2011

Final accounts 15.8.2012 г.